19 mars 2010

Ökande trafik mellan soffan och valurnan

Väljarrörlighet omfattar inte bara rörelser mellan olika partier utan också rörelser mellan grupperna röstare och icke-röstare. I själva verket är denna trafik mellan soffan och valurnan så omfattande att den i ett jämnt riksdagsval är lika utslagsgivande som väljarrörligheten över blockgränserna. När­ma­re 15 procent av medborgarna mobi­liseras eller demobiliseras från ett val till ett annat. Det är drygt en miljon väljare!
Var tionde röstberättigad låg på soffan i både 2002 och 2006 års riksdagsval. Sjuttiosex procent deltog i båda valen. Andelen medborgare som mobiliserades till valurnorna i samband med 2006 års riksdagsval (7 procent) var lika stor som andelen medborgare som demobiliserades (7 procent). Resultaten är hämtade boken Regeringsskifte. Väljarna och valet 2006 (Henrik Oscarsson & Sören Holmberg 2008) och bygger på röstlängdskontrollerade uppgifter om röstning från de svenska valundersökningarnas tvåvalspaneler.

2 kommentarer:

Henrik sa...

Det intressanta vore ju att köra detta mot valresultat...

Henrik sa...

Oj, kommenterade på fel inlägg!

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...