15 april 2010

Opinionsutvecklingen under mandatperioden

Figurerna nedan visar opinionsutvecklingen från september 2006 och till idag för de sju riksdagspartierna och Sverigedemokraterna. Resultaten bygger på mätningar från Sifo, SCB, Synovate, Novus och Demoskop. Den svarta linjen i figurerna representerar valresultatet 2006. Den grå tjocka linjen representerar fyraprocentspärren.

Vänsterpartiet: stabilt mellan fem och sex procent


Miljöpartiet: mot det bästa riksdagsvalet i partiets historia?Socialdemokraterna: kan partiet höja sig från Perssons katastrofresultat?
Sverigedemokraterna: upp som en sol i oktober...Kristdemokraterna: snittar ovanför fyra procent

Folkpartiet:
stabilt kring 7 procent


Centerpartiet:
Linjär nedgång


Moderaterna:
mot nya valframgångar på Allianskamraternas bekostnad?

14 kommentarer:

Anonym sa...

Det hade kanske varit intressantare om du tog med samtliga institut och inte bara ett urval. Mer seriöst är det på: http://status.st/

Henrik Oscarsson sa...

Jag antar att du tänker på Sentio och United Minds webbmätningar. Problemet är att vi fortfarande vet alldeles för lite om huruvida undersökningar som bygger på urval från icke slumpmässigt sammansatta on line-paneler verkligen fungerar. Läs mer här:

http://tinyurl.com/ylnyrqo

Henrik Oscarsson sa...

... fungerar för att ta fram skattningar av populationsvärden (t ex hur stort stöd ett parti har i väljarkåren). AAPOR avråder forskare att göra detta. Situationen kan förstås vara en annan om fem-tio år.

On line-paneler är värdefulla för forskningen men det handlar om att använda rätt verktyg för rätt saker. Du slår inte i spik med en skiftnyckel.

Anonym sa...

Ja, jag menar United Minds och Sentio Research, men även Skop. Det intressanta måste väl ändå vara ett snitt från samtliga institut, även om mätmetoderna skiljer sig något.

Vad gäller Sentio Research använder de både "vanlig" telefonundersökning som kombinderas med webbpanel. Telefonundersökningen står vanligtvis för den större andelen, cirka 2/3. Det intressanta med Sentio är dessutom att de var det institut som låg närmst det faktiskta valresultatet i det senaste norska valet, vilket säger en hel del om detta institut och deras mätmetod.

Men som sagt, ett snitt på samtliga institut är det enda troliga.

Henrik Oscarsson sa...

I min "mätningarnas mätning" ingår de institut som använt metoder som kan betraktas som tillräckligt lika.

Skop ställer en annan intervjufråga (bästa partiet i rikspolitiken) vilket gör att jag drar mig för att ta med dem.

Nätmätningar av on line paneler bygger på icke sannolikhetsurval, vilket är en rätt stor avgrund att passera för en försiktig person som jag själv.

Har använt on line paneler i min forskning sedan 2002. Syftet har dock aldrig varit att söka ta fram skattningar av populationsvärden.

Läs mer här: http://www.som.gu.se/digitalAssets/1275/1275041_2007_representativ_sjalvselekterad_internetpanel.pdf

Stardust sa...

Mycket intressant! Grafen över SD visar ju också att de inte alls tenderar att underskattas i opinionsmätningar, som de själva brukar påstå: resultaten i mätningarnas mätning låg ju kring valresultaten både i riksdagsvalet 2006 och i EU-valet. Deras nedåtgående trend sedan oktober månad lovar gott inför framtiden, om nu bara de etablerade partierna håller nerverna i styr.

Stardust sa...

Förlåt, nu såg jag att grafen bara sträckte sig från 2008 när det gäller SD. Nå, då tar jag tillbaka - de var underskattade i förra riksdagsvalet. Men trenden är ändå uppmuntrande (för oss som inte vill se SD i riksdagen)!

rejdar sa...

Anonym: Sentio research använde inte webbpanel inför norska valet

Stardust: Sifo hade en mätning före valet där SD fick 2,7 %, att jämföra med valresultatet 2,9 % och övriga institut bortsett ett tror jag låg inom den statistiska felmarginalen för respektive institut

Tack Henrik för snygga grafer, vad har du mer för värde inräknat i SD, april 10, då det i ditt urval bör vara bara Demoskop som presenterat siffror i april?

Henrik Oscarsson sa...

Glöm inte Petersson & Holmbergs rapport om partibarometrar i Sverige (går fram till 2002 års val): http://www.sns.se/document/partibarometrar.pdf

rejdar sa...

Den finns uppdaterad
http://www.sns.se/document/partibarometrar_2008.pdf

Det ser ut som träffsäkerheten konstra facit/valet har blivit bättre överlag

Sven J sa...

Anonym:
Henrik har väl rätt många gånger berättat varför han han har med de mätningar han har. Det handlar om äpplen och päron. Man jämför de som ställer samma fråga på samma sätt.

Men förstås kan andra mätinstitut säga något också. Däremot blir det inte med samma säkerhet.

Lars sa...

Stardust,

SD var även grovt underskattat i förra årets EUP-val. När Henrik gissade valresultatet kompenserade han något för detta men alldeles för lite. Skulle man tro opinionsmätningarna innan EUP-valet skulle SD bara få kring 2 %. Håller underskattningen i sig behöver SD bara snitta kring 3 % för att man ska ha en jättechans att nå riksdagen. Kom ihåg att SD måste göra den klart svagaste valrörelsen i partiets historia för att man ska missa riksdagen (hittills har SD för det mesta minst fördubblat stödet från riksdagsval till riksdagsval) och det i ett läge där partiet aldrig stått starkare opinionsmässigt, ekonomiskt, organisatoriskt etc. Det vore faktiskt en större överraskning om SD missar riksdagen än om de kommer in.

Anders Schröder sa...

Hittade just SDs egen opinionsbevakning. Intressant är att på den sidan verkar alla siffror peka åt rätt håll, vilket ju inte är fallet om man kollar på poll of polls.

http://status.st/

Henrik Oscarsson sa...

@Anders: Som vanligt behöver man tänka själv och skapa sig en egen självständig uppfattning.

Alla opinionsmätningar under mandatperioden uppdateras kontinuerligt på Ekots hemsida. Där kan du ladda ned rådata själv och göra egna analyser: http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3615&grupp=9827

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...