22 juni 2010

Miljövalet 2009

Europaparlamentsvalet 2009 blev ett miljöval. Det visar vår nya SCB-rapport "Ett svenskare Europaval" som släpptes idag: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____296193.aspx (Henrik Oscarsson & Sören Holmberg 2010).

När Valundersökningens svarspersoner helt öppet får ange vilka frågor som var viktiga när det gäller vilket parti de röstade på 2009 gav närmare hälften -- hela 48 procent -- ett svar som kan föras till kategorin miljö & klimat. På andra plats kommer frågor som Piratpartiet lanserade i valrörelsen, det vill säga integritet på nätet och fildelning (19 procent). På plats tre hamnar sysselsättningen med 14 procents omnämnanden. Övriga frågeområden får klart färre utpekanden som viktiga valfrågor. Valutafrågan (euro eller ej) nämns av 7 procent, invandring av 6 procent och ekonomin av 5 procent. Ytterligare ett tiotal sakområden anges av mellan 3 till 5 procent av de svarande. Bland dem märks t ex fredsfrågan som nämns av 5 procent, jordbruksstödet av 5 procent, jämställdhet av 4 procent och demokrati av 3 procent.

Resultaten visar tydligt hur viktig valrörelseagendan är när det gäller att förklara valresultat. Vilka partier som lyckas eller inte beror till stor del på vilka sakfrågor och sakområden som når högt på dagordningen. Piratpartiets och Miljöpartiets stora framgångar i Europaparlamentsvalet är en naturlig konsekvens av att miljö- och integritetsfrågorna var viktiga utvärderingskriterier för väljarna.

Inga kommentarer:

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...