17 januari 2011

Jaktvanor i Sverige

Vargjakten har knappt inletts men det är snart redan färdigskjutet. Jag roade mig med att skapa en Sverigekarta över svenskarnas fritidsvanor när det gäller jakt. I SOM-undersökningarna förekommer "jagat" som en av de fritidssysselsättningar som omfrågas. Slår man samman information från flera nationella SOM-undersökningar erhåller man ett tillräckligt statistiskt underlag för att undersöka andelen svenskar i varje kommun som uppger att de jagat vid något tillfälle under de senaste tolv månaderna (för de riktigt små kommunerna när underlaget blir alldeles för tunt (n<40) imputeras istället länsmedeltalet). Resultatet blir en karta som visar var i Sverige de personer bor som någon gång ägnar sig åt fritidssysselsättningen att jaga.

Fritidssysselsättningen att jaga har mycket stor regional spridning vilket förstås till en del beror på att viltet också har regional spridning. Men kartan illustrerar också stora skillnader i livsstil och levnadsvillkor mellan stad och land. I princip motsvarar kartan en centrum-periferikarta där storstädernas kommunbefolkningar i mycket liten utsträckning ägnar sig åt jakt (0-5 procent av befolkningen) samtidigt som fritidsvanan är betydligt flitigare förekommande i inlandslänen och i Norrland där uppemot 15-18 procent av befolkningen någon gång jagat.

SOM-institutets mätningar av fritidssysselsättningen jakt genomförs i samarbete med bland annat forskningsprojektet Vem är rädder för vargen här? Biodiversivitet som politisk skiljelinje. Ansvariga är Ulf Bjereld, Linda Berg, Marie Demker, Ann-Marie Ekengren, Maria Pettersson och Annette Schnabel. Projektet är finansierat av Formas.

Inga kommentarer:

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...