12 januari 2011

Väljarbeteende i Europaval

Idag presenteras en ny bok från det svenska Valforskningsprogrammet! Väljarbeteende i Europaval handlar om de fyra Europaparlamentsval som anordnats sedan Sverige blev medlemmar i den Europeiska unionen. Har svenska folkets kunskaper om EU ökat? Struktureras väljarbeteendet i Europavalen fortfarande efter svenskarnas inställning till EU eller spelar nationella frågor en större roll för varför EUP-valen slutar som de gör? Tänker svenskarna annorlunda på EU som arena idag än vad de gjorde när vi blev medlemmar?

Det senaste EUP-valet 2009 har förstås särskild fokus i analyserna. Varför ökade valdeltagandet? Varför lyckades Piratpartiet knipa två parlamentsmandat? Hur kunde Sverigedemokraterna och Junilistan missa fyraprocentspärren?  Satte reklam-TV-premiären några spår i väljarnas beteenden? Hade kandidater som Gudrun Schyman, Sören Wibe och Marit Paulsen någon betydelse för väljarnas val av parti?

Elva statsvetare har bidragit till forskarantologin (se innehållsförteckningen nedan). Datamaterialet är unikt. Inget annat land än Sverige genomför regelbundet stora besöksintervjuundersökningar i samband med Europaparlamentsval.
Bokens analyser riggar våra förväntningar inför "supervalåret" 2014. Då anordnas EUP-val och riksdagsval med blott tre månaders mellanrum!

Ladda ned Väljarbeteende i Europaval från Valforskningsprogrammets hemsida.

Du kan också beställa ett fysiskt exemplar av boken för 200 kr (då ingår moms och frakt) genom att skicka ett mejl till henrik.oscarsson@pol.gu.se och uppge fakturerings- och leverensadress.

Inga kommentarer:

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...