30 april 2011

Gå med i M-panelen redan idag!

I samband med omvalet till Västra Götaland genomför Göteborgs universitet en nätbaserad kampanjpanelundersökning. Vi tar tillfället i akt att nyrekrytera till vår stående M-panel (Medborgarpanel). Panelen är en självrekryterad s k accesspanel och används framförallt för att utveckla nya frågeinstrument, för att mycket snabbt kunna ställa frågor om det händer något spännande och för att följa förändringar av opinioner över tid. Omkring 9 000 personer får regelbundet svara på frågor kring samhälle, medier, politik och demokrati. En stor mängd frågor är i form av s k öppna frågor som deltagarna i allmänhet tycker är spännande och intressanta att svara på. Eftersom antalet forskare som knyts till vårt nystartade opinionslaboratorium blir allt fler behöver också M-panelen växa.

Länken till vår rekryteringsenkät hittar du här: https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=44370 

Sprid gärna länken och hjälp oss rekrytera till vår panel. M-panelen blir ett allt viktigare verktyg för att utveckla svensk forskning kring opinion och demokrati. Läs mer om Göteborgs universitets satsning på styrkeområdet Opinion och Demokrati här: www.mod.gu.se

Poll of polls april 2011

Det stundande omvalet till Västra Götalandregionen den 15 maj innebär bland mycket annat att jag behöver uppdatera mig om läget i opinionen. Nedan presenteras mandatperiodens första sammanställning av opinionsmätningar, poll of polls. Sedan riksdagsvalet i september 2011 har vi sett mycket små förändringar. I jämförelse med motsvarande period efter Allianssegern i valet 2006 har opinionsvintern 2010-11 varit närmast händelselös, vilket sannolikt hänger samman med att vi inte haft någon organiserad opposition i Sverige.

Allianspartierna har tappat ungefär två procentenheter jämfört med september medan den rödgröna oppositionspartierna (V+S+MP) gått fram ungefär lika mycket. Avståndet mellan blåa och röda laget har minskat från drygt 6 procentenheter till knappt 3 procentenheter. Sverigedemokraterna ligger mycket stabilt kring sexprocentstrecket mycket nära valresultatet från september 2010.
Kommentar: Henriks poll of polls sammanställer skattningar av partiernas stöd från offentligt publicerade regelbundet återkommande opinionsmätningar som vilar antingen på individurval/befolkningsurval eller slumpvis telefonuppringning (=SCB, Sifo, Demoskop, Novus, Synovate) och som använder en liknande frågeformulering om hur respondenterna skulle rösta om det var riksdagsval idag. Trendlinjen kan beskrivas som ett viktat glidande medeltal.

Beräkningar av småpartiernas avstånd till spärren visar att Sverigedemokraternas uppskattade stöd legat signifikant över 4 procent i 25 av 33 mätningar, medan Kristdemokraterna inte varit signifikant större än fyra procent i någon publicerad mätning sedan den 1 november 2010.

27 april 2011

Omvalet: Låt valrörelsen börja!

Kort men intensiv? Det är vad vi kan hoppas på när det gäller valrörelsen inför omvalet till Västra Götalandregionen. Idag fiskade jag upp röstkortet ur postlådan. För många Västra götalänningar handlar det säkert om en första påminnelse om att det faktiskt är dags att ta ett demokratiskt ansvar för att göra rätt det som gick fel i september förra året.
 

Det är dock få som på allvar tycks förfäkta idén om demokratiskt ansvarstagande i samband med diskussioner om omvalet. Ett vanligare sätt att resonera även bland politiskt intresserade personer som aldrig skulle missa att rösta handlar snarare om stor irritation över att behöva kallas tillbaka till valurnan i ett sammanhang som är helt annorlunda än vid ett ordinarie val. Det är dom som strulat till det, varför skall då jag behöva lägga tid och kraft på att rösta den 15 maj?

Irritationen gäller också det förmodat magrare beslutsunderlaget inför röstningsbeslutet. Det är betydligt svårare att rösta i ett val där många känner en ovana vid den politiska terrängen och där självförtroendet när det gäller kunskaper om regionpolitikens ideologiska skiljelinjer är lågt. Den kritiska massan när det gäller medievalrörelse och kampanjaktiviteter som infinner sig vid samtidiga höstval till riksdagen, kommunerna och landstingen är inte lätt att återskapa. Åtminstone inte utan septemberväder, rikspartiernas förgrundsfigurer, opinionsmätningar, intresseorganisationer, Almedalsvecka och med landets alla medieredaktioner på alerten.

Anledningen till att vi har gemensamma valdagar i Sverige med samtidiga val till riksdag, kommuner och region/landsting är att man ville upprätthålla det kommunala sambandet som fanns före 1970 på den gamla tvåkammarriksdagens tid. En bärande tanke är att partiernas ideologiska program bör rymma en sammanhållen och heltäckande politik som täcker in alla politiska nivåer och att det därför ska finnas ett samband, en intim koppling mellan den politik som bedrivs i kommuner, landsting och riksdag. Före 1970 löstes det tekniskt genom indirekta val till första kammaren och en inbyggd tröghet i det sätt på vilket ledamöterna byttes ut. Från och med 1970 har det kommunala sambandet upprätthållits genom att vi har stora, långa, intensiva valrörelser inför samtidiga val till alla tre nationella nivåer. 

Ett separat regionval i en del av Sverige i mitten av maj betyder att det kommunala sambandet är brutet. Ett sätt att resonera är att inte lägga alltför mycket tid åt att informera sig utan helt enkelt försöka dra sig till minnes hur man röstade i regionvalet sist det begav sig. Att bejaka att det faktiskt handlar om ett omval, låta septembervalrörelsen rulla i repris i sitt eget huvud och sedan rösta på samma parti en gång till; göra ett omval alltså! Om det kommunala sambandet har brutits kan man åtminstone se till att upprätthålla det själv.

20 april 2011

SOM-seminariet 2011

Nu ligger alla anföranden från SOM-seminariet förra veckan ute på SVT Play. Ta del av de första analyserna från höstens SOM-undersökningar kring (S)amhälle (O)pinion (Medier).

Oscar Westlund: "Ständigt uppkopplad och uppdaterad" (om bland annat utvecklingen av SmartPhone-innehav)

Sören Holmberg: "Förtroende för regeringen" (Alliansregeringen håller på att slå världsrekord i regeringsförtroende)

Åsa Nilsson: "Kultur och välbefinnande" (Svenskarna -- det bokläsande folket! -- kan vara lyckligare än någonsin)

Lennart Weibull: "Alhoholliberalism -- på väg att bli omodernt" (rekordfå svenskar vill sänka skatten på alkohol)

Marie Demker: "Flyktingmotstånd - trender och mönster" (lägsta SOM-skattningen någonsin för andelen svenskar som tycker bra om förslaget att ta emot färre flyktingar; distinkt förändring i tolerant riktning jämfört med hösten 2009)

Henrik Oscarsson: "Korruption i Sverige" (svenska folket bedömer att korruption är mest utbrett bland företagare, därefter offentliga tjänstemän, därefter politiker)

Lennart Nilsson: "Monarkin - vadan och varthän?" (om förtroendet för kungahuset efter prinsessbröllop och skandalbok)

Maria Solevid: "Vem är rädder för vargen?" (analys av SOM-institutets mätningar av vargopinionen i Sverige)

Henrik Oscarsson: "Partipolitiska vinnare och förlorare i det nya opinionsklimatet" (hur infrastrukturen i den svenska partirymden påverkar de små partiernas möjligheter att överleva i en hårdnande partikonkurrens).

Lennart Weibull: "Institutionsförtroende" (SOM-institutets klassiska redogörelse av svenska folkets förtroende för ett 25-tal olika samhällsinstitutioner).

Ingela Wadbring: "Kan nya medier ersätta gamla?" (Svaret är nej, papperstidningen lever)

Sören Holmberg: "Vems ekonomiska uppgång?" (ett flertal ser positivt på den ekonomiska utvecklingen de kommande 12 månaderna)

Det kommer mera nya färska SOM-analyser i strid ström ända fram till och med Almedalsveckan i början av juli. Den 28 juni presenteras SOM-institutets årliga huvudrapport "Lycksalighetens ö". Du som vill ta ett rejält grepp om opinionsklimatet i Sverige kan beställa boken på info@som.gu.se

10 april 2011

Omvalet: En nationell angelägenhet

Det är idag precis fem veckor kvar till omvalet (nyvalet?) i Västra Götaland den 15 maj. Det finns oroande tecken på att några av demokratins nyckelaktörer ännu inte planerar att ta det ansvar för valrörelsen som åligger dem. En av de viktigaste opinionsbildarna, självaste statsminister Fredrik Reinfeldt deserterar från den demokratiska valrörelsen genom att tacka nej till att debattera sjukvård med den nyblivna oppositionsledaren. En sådan debatt skulle definitivt höja intresset för valet OCH samtidigt fört valdiskussionerna in på just de sakfrågor (sjukvården) som regionvalet rimligen behöver handla om. Jag har hittills inte sett några särskilda temasidor om VG-valet på de stora medieredaktionernas sajter. Riksdagen tänker ånga på som om inget hade hänt. Och ännu har inte någon enda särskild opinionsmätning genomförts som kan ge Västra Götalänningarna nödvändig information om andra medborgares röstvilja och intentioner.

Den svenska demokratin fyller 90 år i år. Det finns en risk att vi får "jubilera" med en ovärdig valdemokratisk katastrof. Makten över händelseutvecklingen under de kommande fem veckorna  ligger alltjämt i händerna på våra tunga opinionsbildare. Nu prövas vårt demokratiska ansvarstagande.

Som om det vore omval i Stockholms stad!
Regionvalet i Västra Götaland och kommunvalet Örebro den 15 maj är en nationell angelägenhet på flera sätt. Omvalet beror på en kombination av otur och slarv och kunde i princip ha ägt rum var som helst i landet. Därför bör landets medieredaktioner i sin planering av valrörelsebevakningen agera som om omvalet ägt rum i Stockholms stad. Örebroare och Västra Götalänningar är värda att ha tillgång till ett lika gott beslutsunderlag som de hade i september 2010.

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...