30 april 2011

Poll of polls april 2011

Det stundande omvalet till Västra Götalandregionen den 15 maj innebär bland mycket annat att jag behöver uppdatera mig om läget i opinionen. Nedan presenteras mandatperiodens första sammanställning av opinionsmätningar, poll of polls. Sedan riksdagsvalet i september 2011 har vi sett mycket små förändringar. I jämförelse med motsvarande period efter Allianssegern i valet 2006 har opinionsvintern 2010-11 varit närmast händelselös, vilket sannolikt hänger samman med att vi inte haft någon organiserad opposition i Sverige.

Allianspartierna har tappat ungefär två procentenheter jämfört med september medan den rödgröna oppositionspartierna (V+S+MP) gått fram ungefär lika mycket. Avståndet mellan blåa och röda laget har minskat från drygt 6 procentenheter till knappt 3 procentenheter. Sverigedemokraterna ligger mycket stabilt kring sexprocentstrecket mycket nära valresultatet från september 2010.
Kommentar: Henriks poll of polls sammanställer skattningar av partiernas stöd från offentligt publicerade regelbundet återkommande opinionsmätningar som vilar antingen på individurval/befolkningsurval eller slumpvis telefonuppringning (=SCB, Sifo, Demoskop, Novus, Synovate) och som använder en liknande frågeformulering om hur respondenterna skulle rösta om det var riksdagsval idag. Trendlinjen kan beskrivas som ett viktat glidande medeltal.

Beräkningar av småpartiernas avstånd till spärren visar att Sverigedemokraternas uppskattade stöd legat signifikant över 4 procent i 25 av 33 mätningar, medan Kristdemokraterna inte varit signifikant större än fyra procent i någon publicerad mätning sedan den 1 november 2010.

1 kommentar:

Lars sa...

"Sverigedemokraterna ligger mycket stabilt kring sexprocentstrecket mycket nära valresultatet från september 2010."

Visst, men det är betydligt högre än vad partiet hade inför valet (t ex i din poll of polls). Partiet har alltså stärkt sin ställning i opinionsmätningarna efter valet. Samma sak kunde vi se efter valet 2006.

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...