05 oktober 2011

Partiernas regionala spridning 2010

Till alla valforskningsnördar där ute bjuder jag på en bearbetning av partiernas valresultat i de 29 valkretsarna från 2010 års riksdagsval. Tabellen ingår i den nya fjärde upplagan av Metodpraktikan som jag, Mikael Gilljam, Peter Esaiasson och Lena Wängnerud sitter och arbetar med just nu. Tabellen används för att illustrera hur man kan använda Variationskoefficienten för att uttala sig om relativ spridning. Resultaten visar att det är störst regional spridning av Sverigedemokraternas röststöd (VK=0.26). Moderaterna har relativt sin storlek den minsta spridningen av sitt procentuella röststöd (VK=0.15).

Vissa parti­er har ungefär lika stort röst­stöd i alla lan­dets 29 val­distrikt, medan andra partiers röst­stöd skif­tar mycket mel­lan till exem­pel tillväxt- och av­folk­nings­bygder. Vill man ta reda på vil­ket parti som har den största va­ria­­tio­nen i röst­stöd räcker det inte att beräk­na den genom­snittliga av­vi­kel­se från parti­er­nas riks­genom­snitt efter­som stora partier tenderar att ha stör­re medel­av­vi­kel­ser än små parti­er. För att inte jämförelsen skall bli orätt­vis måste man ta hänsyn till att partierna är oli­ka sto­ra. Ge­nom att divi­de­ra genoms­nitts­avvikelsen med medel­värdet er­hålls en va­ria­tions­koef­fi­cient som ger en mer rättvis bild av hur myc­ket parti­ernas röst­stöd varie­rar mel­lan olika valdistrikt.

Här är en bild över rådata som använts (lägg märke till att KD faktiskt hamnade över 12 procent-spärren i Jönköpings län 2010).

4 kommentarer:

Moderata Kulturkommittén sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mattias Hallberg sa...

Trevlig metod, jag tycker geografisk spridning av väljar stöd säger väldigt mycket om ett parti. Men jag tror tyvärr att valkretskörningen blir lite för trubbig så jag testade med riksdagsvalresultatet uppdelat på kommun nivå. Det framträder ett annat, och kanske mer väntat mönster då. Nu toppas C och KD spridningsligan och M och S har lägst.

Om du vill kolla: http://cl.ly/2e0c2D1m2j2N1N1f313V

Jag kan också passa på att fråga hur du gör kartorna med väljarstöd? Är det Stata du använder för dem?

Vänligen
Mattias Hallberg

Henrik Oscarsson sa...

Bra jobbat, himla kul! Ja, det är Stata som används för kartorna, kommandot heter spmap.

Nicklas Hjalmarsson sa...

Borde man inte ta hänsyn till valkretsarnas storlek också för att få en bättre bild av spridning.
det är ju skillnad på att vara stor i Stockholm och på Gotland.

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...