15 februari 2012

Väljarnas syn på konfliktstrukturen i partisystemet

Det är alltid kul att uppdatera en del av de tidsserier som en gång i tiden analyserades som en del av min doktorsavhandling i statsvetenskap Den svenska partirymden. Väljarnas uppfattningar om konfliktstrukturen i partisystemet (1998). Stabiliteten i väljarnas mentala bilder av konfliktstrukturen är påfallande både vad gäller dimensionalitet (mycket endimensionellt) och innehållsligt (fortfarande är det vänster-högerdimensionen som är den dominerande konfliktlinjen i det svenska partisystemet och är i princip tillräcklig för att framgångsrikt förklara politisk förändring i Sverige; partibyten; regeringsskiften).

Figuren nedan visar väljarnas genomsnittliga placeringar av partierna längs en skala från 0 "långt till vänster" till 10 "långt till höger". Medeltalen har multiplicerats med 10 för att undvika decimaler i figuren. Data är hämtade från serien av svenska valundersökningar som är stora besöksintervjuundersökningar med ett slumpmässigt urval röstberättigade medborgare. Läs mer i min och Sören Holmbergs nya rapport "Åttapartivalet 2010".


Väljarna tycks inte ha några större problem att placera ut partierna längs vänster-högerskalan. Andelen som svarar vet ej är mycket låg, endast mellan 2-4 procent, för sju av de åtta riksdagspartierna. När det gäller Sverigedemokraterna var det 17 procent av väljarna som svarade "vet ej" när vi bad dem placera ut SD på vänster-högerskalan.

3 kommentarer:

Anonym sa...

C borde ju placeras längre högerut givet den nyliberala politik som dom företräder idag...

Skillnaden mellan blocken är dessutom mycket mindre än vad denna graf visar...

Vad gäller Sd så ligger dom faktiskt mellan alliansen och de rödgröna... Fast dom är så nya och har fått så litet utrymme att de flesta inte insett detta ännu...

Valet 2014 kommer att förändra det svenska politiska landskapet. Vi kommer nämligen aldrig att drabbas av arbetskraftsbrist. Däremot stiger arbetslösheten trendmässigt inom OECD sedan 1970....

Om detta sägs ingenting i Sverige, ej heller vad analfabeter från afrika ska arbeta med i framtiden...

Detsamma gäller hur många som tas emot i övriga EU, vad ledande europeiska politiker tycker om mångkultur... Dvs inte (Merkel, Sarkozy och Cameron), i Sverige är mångkulturen inskriven i författningen...

Hur många Svenskar vet det och vad tror ni folk tycker i allmänhet?

Anonym sa...

Väljarnas uppfattning om hur partierna ligger i förhållande till varandra är präglat av hur det sett ut tidigare...

De senaste årens förändringar har man inte tagit så stor hänsyn till...

Sedan betyder opinonsmätningar mellan val inte speciellt mycket... Det som betyder något är valet i september 2014.

Lars M Hermansson sa...

Det är fel att placera SD till höger. Partiet är i realiteten ett socialdemokratiskt parti med vissa konservativa ståndpunkter. Dessutom står både C, FP och KD långt till högerom M.

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...