07 april 2012

SOM-institutet: Inbjudan till forskningssamverkan 2012

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför sedan 1986 årligen stora riksrepresentativa enkätundersökningar av svenska folket. Syftet är att systematiskt studera allmänhetens vanor och attityder när det gäller samhälle, politik och medier. Finansieringen av undersökningarna sker allt sedan starten genom forskningssamverkan.
SOM-undersökningarna fungerar som en tvärvetenskaplig plattform för långsiktig samverkan med pågående forskningsprojekt vid svenska universitet och högskolor såväl som med myndigheter och organisationer utanför universitetet.

SOM-institutet kombinerar närhet till den internationella forskningsfronten med stark närvaro i svensk samhällsdebatt. Inbjudan till forskningssamverkan gäller medverkan i 2012 års upplagor av SOM-institutets årligen återkommande undersökningar: Riks-SOM-undersökningen (1986-) och Väst-SOM-undersökningen (1992-). Forskare, forskningsprojekt och myndigheter kan till en rimlig kostnad delta med egna frågeinstrument i dessa stora representativa medborgarundersökningar av högsta kvalitet. Sista dag för intresseanmälan att delta i 2012 års SOM-undersökningar är den 1 maj 2012.

Om du vill veta mer kan du skicka ett e-post till mig: henrik.oscarsson@pol.gu.se . Du kan också läsa mer på SOM-institutets hemsida: www.som.gu.se
Läs mer om inbjudan genom att följa länken nedan:
http://www.som.gu.se/digitalAssets/1365/1365905_inbjudan-som-samverkan-2012.pdf

Här hittar du alla tidigare formulär om du vill bilda dig en egen uppfattning om undersökningens karaktär: http://www.som.gu.se/undersokningar/

Alla SOM-institutets data från tidigare undersökningar är tillgängliga för undervisning och forskning och kan beställas från www.snd.gu.se.

Här kan du läsa om SOM-institutets historia: http://www.som.gu.se/digitalAssets/1364/1364329_f--rord.pdf

1 kommentar:

Daniel sa...

intressant! bra blogg!
http://klockan.org

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...