18 september 2012

SOM-institutet drar i fält

Hur lyckliga är svenskarna? Ska vi satsa mer eller mindre på vindkraft? Är vi nöjda eller missnöjda med den offentliga servicen? Hur använder svenskarna olika medieplattformar för att hålla kontakten med sina nära och kära? Är Sverige på väg åt rätt håll eller åt fel håll? Hur vanligt är det att titta på e-sport? Ska vi ta emot färre flyktingar i Sverige? I vilken utsträckning litar vi på varandra? Vilka samhällsproblem uppfattar svenska folket som viktigast?

I morgon onsdag når ett aviseringsbrev ut till de 12000 svenskar mellan 16 och 85 år som blivit slumpvist utvalda att delta i den nationella SOM-undersökningen 2012. De bjuds in att bli en del av den världsunika undersökningsserie som tagits fram av SOM-institutet vid Göteborgs universitet genom årligen återkommande undersökningar varje höst sedan 1986.

Eftersom personerna valts ut med hjälp av slumpen utgör de ett slags miniatyrkopia av den svenska befolkningen. Deras svar på SOM-enkäten har stor betydelse eftersom de representerar alla vi som bor i Sverige. Analyserna får ofta stor uppmärksamhet och har ett stort värde på både kort och lång sikt för svensk forskning, samhällsdebatt och samhällsplanering. De som fyller i en SOM-enkät bidrar till att vi som bor i Sverige bättre kan förstå det samhälle vi lever i.

Du som läser den här bloggen kan bli en av dem som får möjlighet att delta i undersökningen. Sannolikheten att slumpen valt ut just dig ungefär 1 chans på 643 - som jämförelse kan nämnas att sannolikheten att få fyra rätt på Lotto är 1 på 1496. Sannolikheten att någon i din bekantskapskrets finns bland de utvalda är så klart ännu större. Hjälp oss att övertyga dem om vikten att besvara SOM-enkäten! Vi vet att det tar tid, ungefär en timme effektiv tid, att svara på alla våra frågor. Men man får ta tid på sig och kan sprida ut ifyllandet i flera omgångar. Inom en månad brukar huvuddelen av de svarande skicka tillbaka enkäten.

Henrik Oscarsson, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
ansvarar för 2012 års SOM-undersökningar
SOM-undersökningarna är opartiska vetenskapliga frågeundersökningar som genomförs enligt konstens alla regler. Vetenskapliga urvalsundersökningar kännetecknas av att vi redan från början vet hur stor sannolikhet det är att en person blir utvald i undersökningen. (1 på 643) Men det vetenskapliga tillvägagångssättet betyder också att vi inte kan ersätta de personer som slumpen valt ut. De som blivit utvalda i undersökningen är unika. Uteblivna svar är mycket trist eftersom det minskar precisionen i analyserna.

(Vi som syns på bilden är Henrik Ekengren Oscarsson, föreståndare för SOM-institutet samt undersökningsledarna Annika Bergström och Jonas Ohlsson.)

Höstens nationella SOM-undersökningar är numera fyra samtidiga enkätundersökningar med vardera 3000 personer i urvalet. De fyra editionerna av undersökningarna skiljer sig något åt i inriktning. Ett formulär har betoning på politik och samhälle, ett andra på nyheter och medier, ett tredje på livsstil, konsumtion och hälsa och ett fjärde fokuserar på ekonomi, arbetsmarknad och välfärd. En del av våra klassiska frågor återfinns i samtliga editioner, medan andra frågor återfinns endast i någon av editionerna. Vi har lagt ned stor kraft på att göra kortare formulär som är mer givande och mer underhållande att fylla i.

Läs mer om SOM-institutets verksamhet på hemsidan www.som.gu.se. Där kan du läsa mer om hur undersökningarna går till och där laddar du snabbt ned analyser, rapporter, bokkapitel och böcker.
Vanliga frågor och svar till respondenterna hittar du här: http://www.som.gu.se/faq/
SOM-institutet finns på Facebook. Och du kan också ta del av nyheter från SOM-institutet via twitter (#somgu).2 kommentarer:

Anonym sa...

Ni borde premiera dom som lämnar in sådana enkäter...

Tex med en trisslott...

Det blir allt svårare att förmå folk att fylla i omfattande enkäter. En timmes arbete kostar en hel del för de flesta...

Sedan tror jag faktiskt att antalet 25 kr vinster är betydligt större än 1/643. Var 5:e lott är vinst och nästan alla vinster är på 25 kr...

JM

Henrik Ekengren Oscarsson sa...

Glöm det där med trisslott. Du har rätt. Jag sorterade fel i huvudet. Jämförelsen med sannolikheten att få fyra rätt på Lotto (hämtat från ett tidigare inlägg på bloggen) är korrekt. Tack för korrigeringen!

När det gäller att erbjuda incitament (lotter, premieobligationer, poäng) finns en stor diskussion kring detta. Det handlar förstås om ekonomi. MEN, vi vet från våra bortfallsenkäter att det är förvånansvärt få bland de som inte vill svara som hänvisar till att de vill ha ersättning för att delta. Källa: SOM-institutets metodkapitel i respektive bok.

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...