28 juni 2013

Ladda inför bautavalåret 2014

Nu väntar sex veckors semester! Det kan verkligen behövas inför det som komma skall. Supervalåret har det kallats. Först rekordlång tid mellan allmänna valen och sedan: Europaparlamentsval, kommunval, regionalval och riksdagsval med blott 114 dagars mellanrum plus kanske en och annan intressant kommunal folkomröstning. Med tanke på alla spännande studier som Valforskningsprogrammet, SOM-institutet och opinionslaboratoriet LORE planerar borde vi rentav borde använda benämningen Megavalåret 2014. Eller varför inte gå hela vägen: Bautavalåret 2014?
 
Jag uppmanar alla bloggläsare att själva ladda inför Bautavalåret genom att insupa insikterna i böckerna Väljarbeteende i Europaval, Nya svenska väljare och Vägskäl. Vill man vara ajour med forskningen om opinionsbildning och väljarbeteende inför hösten och vintern så finns all anledning att ägna lite tid i hängmattan åt det aktuella forskningsläget. Dessa tre böcker är en del av min egen forskarloggbok inför hösten. De fungerar som mitt "minne" när jag analyserar vad som händer i svensk inrikespolitik. Uttalanden och pratminus faller tillbaka på de tusentals små analyser som finns samlade här.
 
Jag önskar alla bloggläsare en härlig sommar. Jag är beordrad bloggskugga fram till den 12 augusti. Men det blir ett litet litet inhopp i Almedalen fredagen den 5 juli då SOM-institutet presenterar huvudresultat från boken "Vägskäl". Välkomna till biblioteket kl 10:00!


16 juni 2013

På gång: Ny bok från SOM-institutet

I juni varje år presenterar SOM-institutet sin huvudrapport från höstens undersökningar. Årets bok heter Vägskäl och rymmer den här gången 43 fördjupade analyser av (S)amhälle, (O)pinion, (M)edier. Som vanligt är det kombinationen av de långa tidsserierna, ett rikt jämförelsematerial, den mångvetenskapliga mixen och anknytningen till pågående forskning som gör SOM-rapporterna spännande och angelägna.

SOM presenterar boken vid en pressträff den 27 juni. Den börjar klockan 9:30 i Torgny Segerstedt-salen i Göteborgs universitets huvudbyggnad i Vasaparken. Närvarar gör bland annat bokens redaktörer, Lennart Weibull, Henrik Oscarsson och Annika Bergström, SOMs seniorforskare Lennart Nilsson och Sören Holmberg, samt ett dussin av bokens författare.  

Baksidestexten
Framtiden erbjuder många möjligheter och tvingar till många ställningstaganden. Sverige står idag inför en rad viktiga vägskäl. Valmöjligheterna innebär att ideologiska bedömningar accentueras. Den gäller att motivera det val man gör och visa på vilket samhälle man eftersträvar men också att bedöma de ekonomiska villkoren. I den allmänna opinionen går åsikterna i olika riktningar. Osäkerheten om framtiden är ett utmärkande drag. Skeendena i vår omvärld pekar också i olika riktningar och ny teknik håller på att skapa nya spelregler för opinionsbildningen. Vägskälen är många och det kan ofta vara svårt att orientera sig.
Vägskäl belyser på olika sätt hur svenska folket ställer sig inför dessa vägval. Den innehåller kapitel om hur svenskar ser på kärnkraft och vindkraft, hur man bedömer relationen till EU och hur man värderar den svenska insatsen i Afghanistan. Andra områden där opinioner redovisas är invandrings-, bistånds- och arbetsmarknadspolitik. Många kapitel ger på olika sätt en översikt av åsikter och vanor inom kultur- och medieområdet, exempelvis staden som kultur, e-böcker, mobilnyheter och sociala medier.

Vägskäl bygger på resultat från SOM-institutets långa mätserier av svenska folkets åsikter, livsstilar, medievanor och värderingar. Tyngdpunkten i analyserna ligger på dagsläget men hela tiden är fokus på vad de säger om framtiden. Vart är Sverige på väg?

Vägskäl omfattar 43 kapitel författade av ledande svenska samhällsvetare från olika ämnesområden. Den innehåller även en utförlig metoddokumentation av 2012 års nationella SOM-undersökning.
Innehållsförteckningen  
  

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...