01 mars 2014

Inför EUP-valet 2014: Del 2


Vid de senaste Europaparlamentsvalet 2009 fortsatte valdeltagandet att minska i merparten av EUs medlemsländer. Utvecklingen är del i en längre trend där sjunkande deltagandenivåer i Europaparlamentsvalen innebär svåra utmaningar för EU när det gäller att stärka den politiska och demokratiska legitimiteten. Det europeiska valdeltagandesnittet minskade från 45 till 43 procent mellan 2004 och 2009 års Europaparlamentsval. Men valdeltagandet minskade inte överallt.
Det ökade i bland anant Estland (+17), Lettland (+13), Bulgarien (+10), Danmark (+12), och Sverige (+8 procentenheter).
 
Tabell
Valdeltagande i Europaparlamentsval i EU-länderna 1979-2009 (procent). 
 

Kommentar

Andelen röstande har avrundats till heltal, liksom förändringstalen (diff) mellan 2004-2009. I Belgien, Grekland, Cypern och Luxemburg återfinns system med röstplikt. Uppgifterna om valdeltagande för hela EU är enkla medeltal baserade på de olika ländernas valdeltagandesiffror utan hänsyn till att ländernas befolkningar är olika stora. * I Lettland och Danmark anordnades samtidiga nationella folkomröstningar i anslutning till 2009 års EUP-val.
 
 

I premiärvalet 1979 röstade 62 procent av EUs medborgare i Europaparlamentsvalet. Valdeltagandesnittet i EU har sedan dess minskat med omkring en tredjedel. År 2009 var valdeltagandet 43 procent. Det finns flera skäl till det sjunkande valdeltagandet. Ett skäl är att fyra av tio medlemsländer hade röstobligatiorium vid de första EUP-valen. Ett andra skäl är att premiärvalen i de tillkommande EU-länderna historiskt haft ett högre valdeltagande än efterföljande val. Skäl nummer tre är att många av EUs nyaste medlemmar har haft mycket lågt valdeltagande, något som pressat det europeiska snittet nedåt.
 Läs mer i Oscarsson & Holmberg (2010) Väljarbeteende i Europaparlamentsval. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.
 

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det står Lichtenstein i tabellen, antar att du menar Litauen?

Gustav Henrik Ekengren Oscarsson sa...

Så klart, tack för det. Nu ändrat

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...