26 mars 2015

SOM-seminariet 2015

Det har blivit dags att anmäla sig till en av årets stora höjdpunkter. På det årligen återkommande SOM-seminariet i Göteborg inleds avrapporteringen av de nationella SOM-undersökningar som genomfördes i höstas. Alla som vill få bättre kläm på hur det svenska opinionsklimatet har utvecklats i såväl närtid som i det längre perspektivet är välkomna att anmäla sig till seminariet den 21 april. Här är en direktlänk till anmälningsblanketten.

Representanter från SOM-institutets stora forskarnätverk presenterar den senaste utvecklingen inom medieanvändning, alkoholopinion, inställningen till EU, förtroendet för myndigheter, institutioner, organisationer och branscher. Dessutom presenterar valforskarna sina första analyser av väljarbeteende från supervalåret 2014.

PRELIMINÄRT PROGRAM:


11:00 Välkomna! HENRIK EKENGREN OSCARSSON
11:15 Myndigheter som vi gillar mer, och myndigheter
som vi gillar mindre SÖREN HOLMBERG
11:30 Alkoholopinionen: problemupplevelsens roll DAVID KARLSSON
11:45 Spiken i kistan för nyheter på papper?  ULRIKA ANDERSSON
12:00 E-boken: en biprodukt i skuggan av den tryckta  ANNIKA BERGSTRÖM
12:15 Europaopinionen  LINDA BERG

12:30 Lättare lunchbuffé med mingel

13:30 Välkomna tillbaka! ANNIKA BERGSTRÖM
13:45 Kampen om nyhetsanvändarna JONAS OHLSSON
14:00 Medierna och den sociala sammanhållningen JESPER STRÖMBÄCK
14:15 Mediemoral STINA BENGTSSON
14:30 Orons politik MARIA SOLEVID
14:45 Samhällsförtroende LENNART WEIBULL
15:00 Perspektiv på supervalåret HENRIK EKENGREN OSCARSSON
15:15 Attityder till klimatskatt på flygresor och nötkött JONAS NÄSSÉN
15:30 Slutord  HENRIK EKENGREN OSCARSSON

Presentationer från seminariet läggs ut i två omgångar under seminariedagen.
SOM-seminariet eftersänds i SVT Forum.

Läs mer om SOM-seminariet på hemsidan: www.som.gu.se

12 mars 2015

Vapenexportopinionen

Svenska folkets inställning till vapenexport är sparsamt undersökt i regelbundet återkommande tvärsnittsstudier. I 1985 års valundersökning användes vapenexport som indikator i en serie politiska förslag som respondenterna fick ta ställning till. Då var det fyrtionio procent som tyckte att förslaget om att "förbjuda all svensk vapenexport" var ett mycket eller ganska bra förslag (läs mer om svenska folkets sakfrågeåsikter 1956-2010 i denna pdf).


Nyfiken som man är på hur opinionen egentligen står i vapenexportfrågan letade jag upp den senaste SOM-undersökningen där frågor om vapenexport ställts. I serien av politiska förslag återfinns i 2013 års undersökning förslaget "införa ett totalförbud mot vapenexport". Totalförbud är förstås långtgående i den meningen att det finns få politiska aktörer som förfäktar ett totalt förbud mot att exportera svenska vapen. Men ofta handlar den här typen av datainsamlingar om att finna strukturer i människors åsikter och bygga åsiktsdimensioner som kan användas för fortsatta analyser. Ibland kan det då vara forskningsmässigt motiverat att spetsa till frågorna för att få tydliga ställningstaganden och värdefull variation i respondenternas åsikter.

Resultaten från 2013 års SOM-undersökning visar att opinionen fortfarande, nästan trettio år senare, står ungefär lika när det gäller allmän inställning till vapenexportförbud. Fyrtiofyra procent tycker att förslaget är mycket bra eller ganska bra. Det finns alltjämt en stor opinionsskillnad mellan män och kvinnor. Och precis som 1985 är frågan en het politisk potatis i den meningen att det finns stora skillnader i inställning mellan vänster och höger och mellan olika grupper av partisympatisörer. Vänsterpartiet och miljöpartiets sympatisörer är mest positiva till vapenexportförbud.


Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2013.


Samvariationen med vänster-högeridentifikation är mycket tydlig: bland personer som identifierar sig långt till vänster i politiken är 63 procent positiva till förslaget. Motsvarande andel bland långt till höger är 21 procent. Moderaternas och Sverigedemokraternas sympatisörer är minst pigga på att införa ett totalförbud mot vapenexport.

Vi ställde frågan om vapenexport även i de stora svenska valundersökningar som genomfördes under supervalåret men där har Valforskningsprogrammet ännu inte påbörjat analyser av åsiktsröstning. Men det kommer förstås mera längre fram. Bra forskning tar tid. Preliminärt är huvudresultaten dock mycket likartade de som presenteras i figurerna ovan.

Om fjorton dagar kan studenter och forskare beställa 2013 års SOM-undersökning fullt validerad, dokumenterad och framtidssäkrad från Svensk Nationell Datatjänst (www.snd.gu.se). Då släpps data för användning inom utbildning och forskning.

Tack till Per Oleskog Tryggvason som var bussig att snabbt leta fram och ställa iordning data över svenska folkets opinioner i frågor som rör vapenexport.Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...