24 juni 2015

Vem tar del av Politikerveckan i Almedalen?

I 2013 års SOM-undersökning ställde vi en fråga om i vilken utsträckning de svarande tog del av Politikerveckan i Almedalen. Frågan fanns med i ett batteri som också frågade om Eurovision Song Contest, Prinsessan Madeleines bröllop och Fotbolls-EM. Svarsalternativen var "i mycket stor utsträckning", "i ganska stor utsträckning", "i liten utsträckning" och "inte alls". Just den här mätningen har tidigare inte rapporterats.


Andelen i befolkningen som tagit del av Politikerveckan -- främst via nyhetsrapportering och livesändningar får man förmoda -- är 15 procent (motsvarande andelar för ESC, prinsessbröllop och Fotbolls-EM var 37, 23 respektive 43 procent). I undersökningen svarade endast 3 procent att de tagit del av Politikerveckan "i mycket stor utsträckning". Fyrtiotre procent av befolkningen uppger att de inte tagit del av Politikerveckan alls.

Det är förstås ingen nyhet att Almedalen inte är ett stort medieevent som når brett genomslag i befolkningen. Det är heller inte huvudsyftet med Almedalen. Istället handlar det om ett viktigt tillfälle att nätverka och bedriva politisk opinionsbildning i ett sammanhang där det finns många inflytelserika och tongivande personer på ett och samma ställe. Opinionsledarnas paradis!


Men det är ändå en viktig påminnelse om att den absoluta huvuddelen av befolkningen inte tar del av Politikerveckan i Almedalen i liten utsträckning eller inte alls. Utspel, testballonger och tal från Almedalsscenen har små möjligheter att leda till stora omedelbara reaktioner från den breda allmänheten. Opinionseffekter av händelser i Almedalen kan alltså inte förväntas indirekt långt senare och gradvis. Om det nu var någon som trodde det.


Inte helt oväntat är politiskt intresse är den viktigaste faktorn för att förklara vem som tar del av Politikerveckan. Bland de som är mycket intresserade av politik var det 4 av tio som tog del av Almedalsveckan i mycket eller ganska stor utsträckning (42 procent). De partisympatisörer som är de flitigaste konsumenterna av nyheter och sändningar från Politikerveckan är Kristdemokraternas sympatisörer (21 procent).


Andel som tagit del av Politikerveckan i Almedalen i mycket eller ganska stor utsträckning (procent). Källa: SOM-undersökningen 2013.


13 juni 2015

Boksläpp 23/6 Fragment

Fragment är SOM-institutets 63:e forskarantologi. Den bygger på den nationella SOM-undersökningen som genomfördes under hösten 2014. Bokens analyser visar att det svenska samhället blir alltmer komplext och fragmenterat på områden som medievanor, politiska åsikter och attityder. Hur bygger man ett fungerande samhälle där alla känner sig behövda om grupper och människor lever allt mer olika liv? Vi presenterar boken på tisdag 23 juni kl 09:30. Boken läggs ut i sin helhet under samma eftermiddag, kapitel för kapitel och hela boken. Uppdatering 23/6: Här är länken till boken.

Samhällets fragmentering handlar till en del om sönderfall, ökad oordning och växande avstånd mellan olika befolkningsgrupper som kan riskera leda till ökad oro, motsättningar och minskade känslor av samhörighet. Men fragmenteringen är samtidigt ett uttryck för en ökad mångfald där individer kan frigöra sig från gamla normer, värderingar och kollektiv och sätta ett unikt avtryck genom egna sätt att leva sina liv. SOM-institutets långa tidsserier 1986-2014 ger goda möjligheter att studera utveckling och trender i det svenska samhället på en rad områden.

I Fragment bidrar 50 forskare från olika discipliner vid universitet och högskolor i Sverige och utomlands med analy­ser av nutid och utveckling över tid. Medverkande forskare är Dennis Andersson, Ulrika Andersson, Anna Bendz, Stina Bengtsson, Linda Berg, Annika Bergström, Ulf Bjereld, Sofie Blombäck, Edvin Boije, Bengt Brülde, Jenny de Fine Licht, Marie Demker, Gissur Ó Erlingsson, Filip Fors, Annika Fredén, Henrik Friberg-Fernros, Marina Ghersetti, Niklas Harring, Per Hedberg, Mikael Hjerm, Sören Holmberg, Lars Höglund, Bengt Johansson, David Karlsson, Jörgen Larsson, Mårten Lindblad, Sverker Lindblad, Elina Lindgren, Niels Markwat, Maria Nilsson, Lukas Nordin, Jonas Nässén, Jonas Ohlsson, Per Oleskog Tryggvason, Henrik Oscarsson, Maria Oskarson, Bo Rothstein, John Magnus Roos, Linn Sandberg, Anders Sannerstedt, Jacob Severin, Jacob Sohlberg, Maria Solevid, Jesper Strömbäck, Ingela Wadbring, Eva Wahlström, Lennart Weibull, Frida Vernersdotter, Oscar Westlund, Karl Ydén.

Innehållsförteckning
Fragment
Annika Bergström, Bengt Johansson, Henrik Oscarsson
och Maria Oskarson

SAMHÄLLE

Hög mellanmänsklig tillit i Sverige – men inte bland alla
Sören Holmberg och Bo Rothstein

Den svenska ensamheten: Om hur olika former av ensamhet
påverkar vårt välbefinnande
Bengt Brülde och Filip Fors

Social sammanhållning och medieanvändning
Jesper Strömbäck

Sverige oroar sig
Henrik Oscarsson och Maria Solevid

Demokratins haloeffekt
Sören Holmberg och Lennart Weibull

Svensk forskningsopinion 2002-2014
Annika Bergström och Henrik Oscarsson

Mycket höga krav på offentlig verksamhet
Sören Holmberg

Delade uppfattningar i den svenska opinionen: Internationella
jämförelser av skolresultat och bedömningar av skolans kvalitet
Sverker Lindblad, Lennart Nilsson och Mårten Lindblad

Klämda mellan policy och politik – inställning till
socialförsäkringarna 2004-2014
Maria Oskarson 

Hesa Fredrik, krisappar och larm via radio & TV
Bengt Johansson

Verklighetens folk?
Lukas Nordin och Henrik Oscarsson

OPINION

Svenskarna allt mer positiva till EU igen
Linda Berg och Frida Vernersdotter

Vänster och höger i den svenska miljö- och klimatopinionen
Niklas Harring och Jacob Sohlberg

Avveckla kärnkraften
Sören Holmberg

Majoritet för mer vindkraft krymper
Per Hedberg

Attityder till klimatskatter på flygresor och nötkött
Jonas Nässén och Jörgen Larsson

Hur reagerar opinionen på ökad flyktingmottagning?
Dennis Andersson och Anna Bendz

Mobilisering kring migration förändrar det svenska partisystemet
Marie Demker

Uppfattningar om rasism
Jacob Severin och Mikael Hjerm

Skärpt försvarsdebatt – Nato, Ryssland och försvarsutgifter
Ulf Bjereld och Karl Ydén

Alkoholen som samhällsproblem
Sören Holmberg, David Karlsson och Lennart Weibull

Ett bedrägligt lugn över abortopinionen?
Henrik Friberg-Fernros och Elina Lindgren

Who believes that political parties keep their promises?
Niels Markwat

Partiledareffekter i 2014 års riksdagsval
Per Oleskog Tryggvason och Edvin Boije

Röstdelning i Sverige
Gissur Ó Erlingsson och Henrik Oscarsson

Skäl att rösta strategiskt i riksdagsval
Annika Fredén och Henrik Oscarsson

Feministiskt initiativs sympatisörer
Sofie Blombäck och Jenny de Fine Licht

Hur extrema är Sverigedemokraterna?
Anders Sannerstedt

MEDIER

Dagspressens digitala plattformar alltmer använda –
men papperstidningen är fortfarande betydelsefull
Ulrika Andersson

Nyhetskonsumtionens mekanismer
Jonas Ohlsson

Människor tycker om bilder
Ingela Wadbring och Maria Nilsson

Dagstidningsprenumeration igår, idag – och imorgon?
Lennart Weibull

E-boken – i skuggan av den tryckta
Annika Bergström och Lars Höglund

Stöder digitaliseringen biblioteksanvändningen?
Lars Höglund och Eva Wahlström

Sociala medier till nöje och nytta
Marina Ghersetti
Politiskt deltagande och engagemang i en digital kontext
Linn Sandberg och Ulf Bjereld

Personlighet och internetanvändning
John Magnus Roos och Oscar Westlund

Mediemoral i en digital värld
Stina Bengtsson och Bengt Johansson

METODREDOVISNING

Den nationella SOM-undersökningen 2014
Frida Vernersdotter

BILAGOR
Om författarna
SOM-institutets böcker


Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...