21 december 2017

Bygg din egen regering!

Valforskningsprogrammet lanserar idag tillsammans med Datastory den första webbapplikationen i en längre serie. Samarbetet sker inom ramen för vårt folkbildande RJ-finansierade projekt om forskningskommunikation genom datavisualisering. Syftet med projektet är att Valforskningsprogrammets forskningsresultat ska kunna få större spridning till en bredare publik.

Steg 1: Sätt ihop din egen regering på basis av det aktuella opinionsläget
Den första applikationen heter "Blir det ett lyckligt äktenskap?" där användaren kan sätta ihop sin egen regering eller experimentera sig fram till oortodoxa lösningar. Grundförutsättningarna -- en beräkning av partiernas riksdagsmandat om opinionsläget vore ett valresultat -- hämtas från Valforskningsprogrammets sammanvägning av de senaste opinionsmätningarna, den så kallade Mätningarnas Mätning (MäMä). Matematiskt finns många kombinationer som når över 175 mandat och egen riksdagsmajoritet. Men politiskt är det inte lika enkelt.


Steg 2: Undersök om din regering har väljarstöd för att kunna hålla ihop
Med hjälp av data från de senaste Valundersökningarna och SOM-undersökningarna får vi en uppfattning om var partiernas väljare och sympatisörer står i en lång rad sakfrågor. I applikationen kan du med ett enkelt klick ta fram de sakfrågor där din favoritregering har bäst/sämst förutsättningar att komma överens givet var deras väljare positionerar sig.

Här kan du ta del av en film från Datastory som visar hur du använder applikationen.

Läs mer om projektet här och här.
073 097 22 12

3 kommentarer:

Anonym sa...

Vore inte ointressant om man därtill kunde laborera med hypotetiska utfall utöver MäMä.
Framför allt genom att försöka förutse mandatfördelningen efter följande två olika kategorier av utfall.

Kategori I.
Om SD är undermätta, dvs får mer än nuvarande prognostiserade 61 mandat.
Tex chockresultatet 69 mandat, hur skulle detta påverka övriga partier givet att förlusterna för de bägge blocken skulle vara lika. dvs 280 mandat att dela på.

Kategori II
Beroende på hur bra eller dåliga de rumsrena partierna är på att hantera SD med sakpolitiska förslag, jämte vad som defacto sker i omvärlden samt på hemmaplan, tex avseende brottsutvecklng eller ett olämpligt terrordåd, så kan alltså SD öka eller minska, ju mer SD ökar hypotetiskt, desto mindre syre eller mandat över för de övriga små att fördela (kämpa om), eftersom de alla på en och samma gång ska ta avstånd från SD (och dess politik) och samtidigt vinna egna framgångar, och är det inte på SDs planhalva så blir det kanaliserande på den egna eller på det andra blockets planhalva. Mp får antas försöka vinna röster från S, Vp och Fi medan Kd får antas vinna röster från SD och från M. Hur som helst så slutar det med att om man från mandatfördelningen S = 104 SD = 61 och M = 89, så blir det 254, eller 95 mandat kvar för resten. Subtraheras C med 33 mandat blir det kvar 62 mandat att dela på för L, Mp, Vp och Kd. Ingen dröm att ha huggsexa om, om Vp kniper 28 av dessa.
34 mandat för tre små "snälla" partier. Minst ett parti måste bort, allt annat lika.

i. KD och MP klarar sig kvar
ii. KD och MP uker ut?
iii. KD ut och MP kvar
iv. KD kvar och MP ut

Exempel:
---bägge--bägge----ett parti ut, ett kvar
----kvar---UT------kd in - mp in
---mp+kd-mp+kd - mp ut - kd ut

S……..101 108 104 106
V……….25 32 30 27

mp…….16 0 0 16
sd……..64 67 67 66


m……...79 82 79 81
L……….17 22 20 19
C……...31 38 33 34
Kd……...16 0 16 0

Alli…..143 142 148 134
SVMp..142 140 134 149

Notera ett tänkt jämviktsläge med ca 142 om SD = oväntat 67

Vågmästarna
SD+Mp..80 67 67 82

BIG3...244 257 250 253

Rest...105 92 99 96BIG4...275 295 283 287

Rest…...74 54 66 62

Småborgarna
CLKd 64 60 69 53

Öppna hjärtan (rekylerar visavi SD)
CLMp 64 60 53 69

De som ligger risigast till
MpLKd 49 22 36 35

Statsbärarna
M+S 180 190 183 187

De onämnbara "konstellationerna (i utskotten) Notera S fördel
M+SD 143 149 146 147
S+SD 165 175 171 172

Alla drömmer om Annie
S+C 132 146 137 140
C+M 110 120 112 115
men hon räcker inte till själv och ingen vill ligga med Jimmy,

Alli+Mp 159 142 148 150
Saknas visst 15 - 25 mandat beroende på om Kd kommer in.

BorgSD 207 209 215 200
Häpp, Homerun, i utskotten, men inte som regent.

SMpFpC 165 168 157 175
M+Kd+SD 159 149 162 147

S+Mp 117 108 104 122
Inget lyckligt äktenskap

S+V 126 140 134 133
Svårt få med sig Vp i ena handen och några borgare i den andra

V+Mp 41 32 30 43
Åker både Mp och Kd så gör Vp ett rekordval, som det ser ut.

Valet avgörs allts rimligen på om Mp och Kd klarar sig eller inte,
eller om ett parti på den ena kanten klarar sig, eller inte.
Men vad som sedan exakt händer med utfallen, de kalkylerar, det är en annan femma.
Alla sitter ju fast med finansdepartementets stenhårda regler och ska trixa fram en budget
på fem röda, som håller en viss prognos, och ska de få med satsningar på ditten och datten,
så måste de spara på något annat, men på vad?
- Försvaret
- Rättsväsendet, inkl polisen?
- Pensionerna
- bidragen till dem mest utsatta?
- Skolan?
- Sjukvården
- Utbildning och forskning

Hm, ska man göra en seriös analys borde man ställa upp statsbudgetens alla utgiftsområden samt intäktssidan,
för att se om det kan bli ett lyckligt äktenskap. De ska alltså förhandla fram en regeringsbudet på några veckor med
parlamentarisk pannkaka, utan egen majoritet. Det blir spännande. S.W

Anonym sa...

Fantastiskt bra sammanställning av opinionsdata, bara att gratulera uppdragsgivaren, väljarna, och möjligen även våra politiska förståsigpåare journalister, som kanske trots allt börjar reflektera över detta med att dra för snabba slutsatser, bilda hetsig opinion och göra våra stackars partiledningar unna mer nervösa.

Detta med spärren är intressant. Den sista MäMÄ som har med Kd i matchen är från mars 2015, tager man nästkommande sammanställning i beaktande blir det följande, vad det verkar:

Vp...23 - 24
S….109 - 114
Mp..24 - 25
Sum 156 - 163

Diff..0 + 7

C….22 - 22
L….18 - 19
Kd..14 - 0
M...87 - 91

Sum.141 - 132
Diff 0 - 9

Sd..52 - 54
Diff + 2

Förenklat vinner rödgröna laget som tusan på att Kd åker ur, eftersom de 14 mandaten
innebär 7 + för andra laget, och + 2 för SD = toto + 9 samtidigt som borgarna då förlorar
9 mandat.

Det går inte att överföra denna ekvation direkt på dagens läge, men ungefär skulle det alltså innebära följande om
Kd kommer in. (givet att inte Mp åker ur, för att Kd kommer in, men det är en specialare på gärdesgården att räkna på för de riktigt inbitna mandatnördarna. Dags dato jämfört med hypotes om Kd kommer in.

Vp...26 - 25
S….106 - 101
Mp..15 - 14
Sum 147 - 140

Diff..0 - 7

C….37 - 36
L….17 - 16
Kd...0 - 14
M...86 - 83

Sum.140 - 149
Diff 0 + 9

Sd..52 - 50
Diff - 2

Förenkling
Rödgröna 148 - 140 om Kd inte kommer in
Rödgröna 140 - 148 om Kd……. kommer in

Alliansen 148 - 140 om Kd…….. kommer in
Rödgröna 140 - 148 om Kd inte kommer in

Dettabygger på att SD är konstant, men så är det inte ens i en modellerad verklighet, i själva verket går
SD upp och ner beroende på vad S och M har för hyss för sig. Spille från KD till SD är alltså i princip
försumbart för regeringsfrågan, jämfört med hur detta påverka resultatet för S. Så vore man i S kläder
skulle man skjuta på Kd, och vore man i UKs kläder skulle man oroa sig mycket mer för Kd än att hålla
ängsligheten visavi C stången.

Vi som skiter i valutgången politiskt, men tycker det är spännande med odds och allmänna akademiska frågor
om alltings naturliga djävlighet och tillfälligheter, tycker ändå att det är spännande, tre partier som dansar på slag lina över
en avgrund. SD har vunnit, oavsett hur bra eller dåligt det går, jämfört med förra valet alltså och att det inte längre finns någon manual för regeringsbildning.

M och S korrelerar hyfsat omvänt proportionellt
M korrelerar tydligt även omvänt proportionellt mot C och SD fom q4 2016,
den där balansgången är inte enkel. S.W

Anonym sa...

Klickade av intresse på alternativet "Övriga" avseende de olika 9 opinionsinstituten, och fann att nästan alla låg nära 4 %
fram till årsskiftet 2017 och sedan sjunker till 1 % i ett huj.

Detta finns det säkert en förklaring till? men den går inte att klura ut i förhållande till vad som är det sammanvävda snittet för MäMä. Gruppen övriga, exkl Fi, är inte ointressant, eftersom dessa röster naggar vissa partier i kanten, flåsar i nacken och jagar i bakhasorna. S.W

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...