Demokratifonden

Demokratifonden är ett initiativ för att långsiktigt stödja debatt, information, utbildning och forskning om demokrati och rättsstat i Sverige. Fem statsvetare står bakom satsningen: Henrik Ekengren Oscarsson, Hanna Bäck, Lena Wängnerud, Erik Amnå och Li Bennich Björkman.Varför behövs en Demokratifond i Sverige?
Demokratifonden behövs eftersom den demokratiska rättsstaten är fundamentet för varje annat behjärtansvärt ändamål. Utan en väl fungerande demokrati och rättsstat finns små möjligheter för människor att värna de värden som vi idag tar för självklara: frihet, trygghet, hälsa och självförverkligande.
Demokratin kan aldrig tas för given. Den måste vinnas igen varje dag och för varje ny generation. Demokratifonden siktar högt. Målsättningen är att kunna utgöra en betydelsefull kraft för ett långsiktigt demokratiarbete i Sverige som står oberoende från statsmakter och som är fast förankrat i vetenskaplig forskning.Idag är våra demokratiska värderingar inte utmanade på allvar, även om det finns en del oroande tecken. Vår demokratiska rättstat är bland de bäst fungerande i världen. Poängen är att vi inte vet hur situationen ser ut om tjugofem år. Har vi råd att inte investera i den demokratiska infrastrukturen idag? Demokratifonden finns för alla dem som vill att deras barnbarn och barnbarnsbarn också ska leva i en demokratisk rättsstat.Främja forskning och utbildning om demokrati och rättstat
Demokratifonden skall kunna stödja alla slags initiativ som avser att sprida debatt och information om demokrati och rättstat i Sverige. Vi vill bidra till att stärka den akademiska forskningen om demokrati och rättstat. Vi vill också kunna dela ut medel för utbildnings- och forskningsändamål.

Exempel på folkbildande forskningsförankrad verksamhet är att anordna föreläsningar och seminarier, initiera informationskampanjer, ta fram läromedel och fördjupningsmaterial, skapa utställningar, anordna nationella konvent, instifta professurer vid svenska universitet, genomföra oberoende studier av makt och demokrati, stödja forskningsrådens särskilda utlysningar av forskningsmedel på området, eller upprätta forskningsinstitut med inriktning mot avancerade studier av demokrati och rättsstat. Det kan också handla om professionsstöd till yrkesgrupper som har till uppdrag att föra den demokratiska rättsstatens värderingar vidare såsom till exempel lärare, journalister och offentliga tjänstemän som verkar i eller utanför Sverige. Demokratifonden är intresserad av alla former av samarbete med många andra aktörer som delar dessa visioner.


En investering i den demokratiska infrastrukturen
Att stärka och utveckla vår egen demokratiska rättstat är en förutsättning för att kunna stödja och hjälpa andra folk och länder. Demokratifonden vill långsiktigt stödja initiativ och insatser för att bygga upp och underhålla grundläggande demokratiska värderingar i Sverige. Sverige är inte immunt mot antidemokratiska strömningar, våldsbejakande ideologier, korruption eller internationell brottslighet. Givet dessa utmaningar är de medel som satsas på forskning om demokrati och rättsstat långt ifrån tillräckligt. Det behövs en ständigt levande debatt om principerna bakom och villkoren för vår demokratiska rättstat.


Sveriges demokrati fyller hundra år 2021
När Sverige firar 100-årsjubileet av den allmänna rösträttens införande den 12 september 2021 skall Demokratifonden vara en etablerad och välkänd stiftelse för att värna och utveckla den svenska demokratiska rättsstaten. Vi har en storslagen idé om att uppföra ett nationellt Demokraticenter, läs mer om den idén här.


Donationer
För att kunna göra skillnad behövs gåvor och donationer. Urkund och stadgar för Demokratifonden ligger klara. Ett startkapital finns nu avskiljt åt Demokratifonden.Vårt organisationsnummer är 802478-1133). Du som vill ge Demokratifonden en bra start har alltså möjlighet att donera medel till verksamheten nu. Vårt clearingnr: 6681  Kontonr 854 311 408 (Handelsbanken). Vårt bankgiro är 5200-6012.Demokratifonden är en ideell stiftelse som behöver många goda krafter för att kunna växa. Du som vill stödja Demokratifonden: gå med i vår Facebook-grupp och läs mer om fondens verksamhet på www.demokratifonden.se .
Jörgen Westerståhl Lecture
Demokratifonden arrangerar tillsammans med Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg i december varje år Jörgen Westerståhl Lecture där framstående internationella statsvetare bjuds in. Demokratifonden stödjer spridningen av föreläsningarna genom att spela in filmer. Nedan ser du länkar till de JW-Lectures som varit hittills:

JW Lecture 2014
Johan P. Olsen, Lorenzettis utfordring og demokratiets århundre

JW Lecture 2015
Jane Mansbridge, The Case for Coercion - and How to Make that Coercion Legitimate

JW Lecture 2016
Thomas Risse, Governance in Areas of Limited Statehood: Effective and Legitimate?
1 kommentar:

Unknown sa...

Hej, jag skulle behöva hjälp av intresserade demokrati-forskare som vill söka stöd från Vetenskapsrådet för att hjälpa till att forma ett digital demokrati alternativ för världen med start i Sverige 2018. Läs mer om projektet är: https://igov.direct/se/

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...