Valforskningsprogrammet


Det svenska Valforskningsprogrammet (SNES) är ett etablerat forskarnätverk vid Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg. Sedan tidigt 1950-tal ägnar vi oss hängivet åt empiriska studier av opinionsbildning, val och väljarbeteende och av tillståndet och utvecklingen av den svenska representativa demokratin.

I samband med allmänna val genomför Valforskningsprogrammet ett stort antal studier av partier, medier och väljare. Serien av svenska valundersökningar (1956-) är världens näst äldsta och genomförs tillsammans i samarbete med Statistiska centralbyrån och representerar kärnan i Valforskningsprogrammets verksamhet. Men det pågår också datainsamlingsprojekt som riktar sig mot riksdagsledamöter, kandidater, partier och medier. Läs mer om pågående projekt på www.valforskning.pol.gu.se.

Hur mår valdemokratin? Varför röstar vi som vi gör?
Syftet med Valforskningsprogrammets forskning är bl a att förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Vi spårar och följer trender i svensk valdemokrati och gör jämförelser med utvecklingen i andra länder. Målet med studierna är att bidra till att vi kan förstå och förklara politisk förändring i Sverige. Valforskningsprogrammets valundersökningar i samband med valen ingår som en del i den officiella demokratistatistiken.

Forskargruppen
Aktiviteten inom Valforskningsprogrammet och antalet forskare som är knutna till forskargruppen varierar beroende på hur många forskningsprojekt inom området som för tillfället har stöd från forskningsråd. Antalet doktorandprojekt varierar också över tid. För närvarande är ett tjugotal forskare som aktivt ägnar sig åt demokratiforskning, opinionsforskning och valforskning i bred mening. Vid sidan av grundläggande kunskaper om val och väljarbeteende har de i kraft av sina forskningsinriktningar och pågående projekt unik specialkunskap om specifika ämnen.

Valforskningsprofessuren
Sedan sommaren 2011 är jag innehavare av valforskningsprofessuren vid Göteborgs universitet, det vill säga professor i statsvetenskap med särskilt inriktning mot valforskning (electoral studies). I uppgifterna ingår bland annat att leda Valforskningsprogrammet, sköta institutionens specialseminarium Val Opinion Demokrati (VOD), agera primärforskare för den världsunika serien av svenska valundersökningar, och representera Sverige i nordiska, europeiska nätverk av valforskare (bland annat NED, CERES, MEDem och CSES). Läs mer om programmets aktiviteter på hemsidan: www.valforskning.pol.gu.se

1 kommentar:

Martin sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...